Status    Subject Created By Replies Views Last Post
Thread  
newBookmarkLockedFalling Projekt ustawy o planowaniu przestrzennym
QBA59 2 2,102 by QBA59
Nov 22, 2006 1:06:22 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling dzialalnosc pozytku publicznego i o wolontariat
QBA59 0 424 by QBA59
Feb 6, 2006 23:09:59 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling U. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
admin upa :) 2 697 by QBA59
Dec 25, 2004 15:26:37 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling tabele okreœlajace wysokoœæ honorarium wg IA
admin upa :) 0 411 by admin upa :)
Oct 27, 2004 15:22:29 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Regulamin honorarium architekta wg IA
admin upa :) 0 536 by admin upa :)
Oct 27, 2004 15:20:02 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Zasad Etyki Zawodu Architekta wg IA
admin upa :) 0 465 by admin upa :)
Oct 27, 2004 15:18:29 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling korzystanie z dzia³alnoœci samopomocowej
admin upa :) 0 407 by admin upa :)
Oct 27, 2004 15:16:35 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling korzystanie z ochrony i pomocy prawnej Izby
admin upa :) 0 383 by admin upa :)
Oct 27, 2004 15:08:07 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Projekt miejscowego planu zagospodarowania
admin upa :) 0 429 by admin upa :)
Oct 27, 2004 13:41:07 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Rozporz¹dzenie w sprawie wykazu dyplomów...
admin upa :) 0 471 by admin upa :)
Oct 25, 2004 13:40:49 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Dyrektywa 85/384/EWG w sprawie uznawania dyplomów
admin upa :) 0 596 by admin upa :)
Oct 25, 2004 13:39:21 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Zakres projektu studium uwarunkowañ ...
admin upa :) 0 429 by admin upa :)
Oct 25, 2004 13:36:57 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Rozporz¹dzenie w sprawie obiektów hotelarskich ...
admin upa :) 0 467 by admin upa :)
Oct 25, 2004 12:54:56 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling zakres i forma dokumentacji projektowej
admin upa :) 0 475 by admin upa :)
Oct 25, 2004 12:53:20 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling metody i podstawy sporz¹dzania kosztorysu
admin upa :) 0 401 by admin upa :)
Oct 25, 2004 12:51:15 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling projekt nowelizacji ust. o planowaniu prze. ...
admin upa :) 0 419 by admin upa :)
Oct 23, 2004 15:44:58 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Zasady Etyki Zawodu Architekta
admin upa :) 0 1,801 by admin upa :)
Oct 18, 2004 13:27:51 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Aprobaty i kryteria techniczne ...
admin upa :) 0 418 by admin upa :)
Oct 14, 2004 16:32:41 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling System ocen zgodnosci wyrobow bud. ...
admin upa :) 0 402 by admin upa :)
Oct 14, 2004 16:30:30 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Dokumenty stosowane w pracach planistycznych ...
admin upa :) 0 444 by admin upa :)
Oct 14, 2004 11:57:14 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Geotechniczne war. posadawiania obiektów bud.
admin upa :) 0 446 by admin upa :)
Oct 14, 2004 11:48:08 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Forma i zakres projektu budowlanego
admin upa :) 0 814 by admin upa :)
Oct 14, 2004 11:43:21 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling "Samodzielne funkcjie tech. ..." zmiany 19.07.02
admin upa :) 0 404 by admin upa :)
Oct 13, 2004 16:31:48 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling "Samodzielne funkcjie tech. ..." zmiany 9.05.03
admin upa :) 0 370 by admin upa :)
Oct 13, 2004 16:28:17 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling "Samodzielne funkcjie tech. ..." zmiany 19.09.03
admin upa :) 0 385 by admin upa :)
Oct 13, 2004 16:24:01 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling sejmowa wyszukiwarka aktów prawnych
admin upa :) 0 844 by admin upa :)
Oct 13, 2004 16:11:59 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling "Warunki techniczne" - zmiany z 7.04.04
admin upa :) 0 391 by admin upa :)
Oct 13, 2004 15:50:24 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling "Warunki techniczne" - zmiany z 13.02.03
admin upa :) 0 433 by admin upa :)
Oct 13, 2004 15:47:18 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling "Warunki techniczne"
admin upa :) 0 366 by admin upa :)
Oct 13, 2004 15:46:07 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Prawo budowlane
admin upa :) 0 490 by admin upa :)
Oct 13, 2004 15:36:58 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Prawo budowlane - zmiany z 16.04.04
admin upa :) 0 449 by admin upa :)
Oct 13, 2004 15:32:57 GMT 1
Thread  
newBookmarkLockedFalling Prawo autorskie
admin upa :) 0 459 by admin upa :)
Oct 13, 2004 14:57:03 GMT 1

Legend

Thread Announcement Sticky Locked new New Poll Bookmark

Board Information & Statistics

Board Description
prawo
akty prawne dotyczace zawodu architekta
Board Statistics
Threads and Posts
Total Threads:32
Total Posts:36
This board has 1 moderator
Members
On This Board
You cannot create threads.
You cannot reply to threads.
You cannot create polls.
Members Online
Users Viewing
0 Staff, 0 Members, 1 Guest.